0931 429 333

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
45
Số căn:
1.328
Quy mô:
35,380m2
Mật độ xây dựng:
37%
Văn Phú Invest Văn Phú Invest
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:45
Quy mô:35,380m2 Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:1.328 Ngày hoàn thành:Quý 4/2021
Văn Phú Invest Văn Phú Invest
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:45
Quy mô:35,380m2
Mật độ xây dựng:37%
Số căn hộ:1.328
Ngày hoàn thành:Quý 4/2021