0931 429 333

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
39
Số căn:
3.922
Quy mô:
14.734 m²
Mật độ xây dựng:
32,7%
Công ty cổ phần HBI- MIK Group Công ty cổ phần HBI- MIK Group
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:39
Quy mô:14.734 m² Mật độ xây dựng:32,7%
Số căn hộ:3.922 Ngày hoàn thành:Quý IV/2021
Công ty cổ phần HBI- MIK Group Công ty cổ phần HBI- MIK Group
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:39
Quy mô:14.734 m²
Mật độ xây dựng:32,7%
Số căn hộ:3.922
Ngày hoàn thành:Quý IV/2021