0931 429 333

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
32
Số căn:
3.748
Quy mô:
4.629 m²
Mật độ xây dựng:
45%
Công ty DLC & Tư Vấn An Việt Công ty DLC & Tư Vấn An Việt
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:32
Quy mô:4.629 m² Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:3.748 Ngày hoàn thành:Quý IV/2021
Công ty DLC & Tư Vấn An Việt Công ty DLC & Tư Vấn An Việt
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:32
Quy mô:4.629 m²
Mật độ xây dựng:45%
Số căn hộ:3.748
Ngày hoàn thành:Quý IV/2021