0931 429 333

Trạng thái:
Đã bàn giao
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
4
Số tầng:
30
Số căn:
3000
Quy mô:
3,5 ha
Mật độ xây dựng:
40%
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4 Số tầng:30
Quy mô:3,5 ha Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:3000 Ngày hoàn thành:07/2018
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đã bàn giao
Số Block:4
Số tầng:30
Quy mô:3,5 ha
Mật độ xây dựng:40%
Số căn hộ:3000
Ngày hoàn thành:07/2018