0931 429 333

Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
25
Số căn:
360
Quy mô:
9,390 m²
Mật độ xây dựng:
43.6%
Chủ đầu tư: Tập đoàn Geleximco
Loại: Căn hộ Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:1 Số tầng:25
Quy mô:9,390 m² Mật độ xây dựng:43.6%
Số căn hộ:360 Ngày hoàn thành:Quý II/2022
Chủ đầu tư: Tập đoàn Geleximco
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:1
Số tầng:25
Quy mô:9,390 m²
Mật độ xây dựng:43.6%
Số căn hộ:360
Ngày hoàn thành:Quý II/2022