0931 429 333

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
21
Số căn:
448
Quy mô:
5,596 m2
Mật độ xây dựng:
31%
Tập đoàn Geleximco Tập đoàn Geleximco
Loại: Căn hộ Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:21
Quy mô:5,596 m2 Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ:448 Ngày hoàn thành:Quý II/2020
Tập đoàn Geleximco Tập đoàn Geleximco
Loại: Căn hộ
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:21
Quy mô:5,596 m2
Mật độ xây dựng:31%
Số căn hộ:448
Ngày hoàn thành:Quý II/2020