0931 429 333

Showing all 2 results

Đang mở bán
Giá: 30 - 35 tr/m2
  • Số căn hộ: 448
  • Mật độ xây dựng: 31%
Đang mở bán
Giá: 1,1 tỷ/căn
  • Số căn hộ: 3.922
  • Mật độ xây dựng: 32,7%