0931 429 333

Showing all 6 results

Đang mở bán
Giá: 30 - 35 tr/m2
 • Số căn hộ: 448
 • Mật độ xây dựng: 31%
Đã bàn giao
Giá: 17,5 - 24 tr/m²
 • Số căn hộ: 3000
 • Mật độ xây dựng: 40%
Sắp mở bán
Giá: Dự kiến 30 tr/m²
 • Số căn hộ: 360
 • Mật độ xây dựng: 43.6%
Đang mở bán
Giá: 35 - 43 tr/m²
 • Số căn hộ: 3.748
 • Mật độ xây dựng: 45%
Đang mở bán
Giá: 1,1 tỷ/căn
 • Số căn hộ: 3.922
 • Mật độ xây dựng: 32,7%
Đang mở bán
Giá: 22,5 - 25 tr/m²
 • Số căn hộ: 1.328
 • Mật độ xây dựng: 37%